Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Finansów
Zakład Finansów Publicznych i Prawa
Dr Przemysław Litwiniuk
Budynek: 6, pokój: A23
Telefon: (+48) 22 59 34 194, email: p.litwiniuk@wp.pl
Moje CV