Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Dziekanat
Mgr Maria Leszczyńska
Budynek: 7, pokój: 7A
Telefon: (+48) 22 59 35 660, email: maria_leszczynska@sggw.pl