Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Zakład Marketingu
Dr inż. Marzena Lemanowicz
Budynek: 6, pokój: D26
Telefon: (+48) 22 59 34 063, email: marzena_lemanowicz@sggw.pl
Moje CV