Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Zakład Ekonomiki Rolnictwa
Dr inż. Elwira Laskowska
Budynek: 5, pokój: 29
Telefon: (+48) 22 59 34 115, email: elwira_laskowska@sggw.pl
Moje CV