Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
Doktorant
Mgr Katarzyna Gabryjończyk
Budynek: 6, pokój: B18
Telefon: (+48) 22 59 34 158, email: katarzyna_kulaga@sggw.pl