Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Economic Sciences
Department of Education Economics, Communication and Counselling
PhD researcher
Katarzyna Gabryjończyk, MA
building: 6, room: B18
Phone: (+48) 22 59 34 158, email: katarzyna_kulaga@sggw.pl