Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
sggw_logo
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Logistyki
Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki
Dr Joanna Baran
Budynek: 3, pokój: 109
Telefon: (+48) 22 59 34 260, email: joanna_baran@sggw.pl
Moje CV