Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw

Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

Zakład Bankowości

IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)

FINANSOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

25.11.2016r.

Warszawa

Patronat honorowy
JM Rektor SGGW, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Pliki do pobrania:

Ostatnia modyfikacja: 23/11/2016