Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Finansów

X Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)

SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA A WZROST GOSPODARCZY – STAN I PERSPEKTYWY

23-24.11.2017r.

JACHRANKA-WARSZAWA

Patronat honorowy

JM Rektor SGGW, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, Prezes Związku Banków Polskich

Pliki do pobrania:

 

Ostatnia modyfikacja: 17/11/2017