W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie okazją do scharakteryzowania procesu integracji europejskiej, przede wszystkim z perspektywy polskiej wsi i rolnictwa oraz jego rezultatów z punktu widzenia nauk ekonomicznych, prawnych i rolniczych.

Podczas poszczególnych sesji plenarnych poruszane będą zagadnienia związane m.in. z: historią integracji europejskiej, europejskim i polskim prawem rolnym, Wspólną Polityką Rolną, organizacją i funkcjonowaniem administracji rolnej, budżetem na rolnictwo, rynkami rolnymi, obrotem towarowym, dochodami rolniczymi, promocją artykułów rolno-spożywczych, marketingiem w rolnictwie, żywnością, przepisami sanitarnymi, ochroną środowiska, kredytowaniem produkcji rolnej, pomocą dla rolników, systemem ubezpieczeń społecznych, PROW, obrotem ziemią i ekonomiką rolnictwa. Udział w wydarzeniu potwierdzili czołowi przedstawiciele świata nauki, także z Hiszpanii, Włoch i Francji.

Program Konferencji