photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw

Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

Zakład Bankowości

IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)

FINANSOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

25.11.2016r.

Warszawa

Patronat honorowy
JM Rektor SGGW, Związek Banków Polskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Pliki do pobrania:


.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja