2018:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Tendencje na rynku ziemi rolniczej – skutki strukturalne i finansowe
Miejsce: SGGW-Warszawa
Data: 20 kwietnia 2018
[więcej informacji]


XIV Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Forum Wspierania Przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2018
Miejsce: Kołobrzeg
Data: 15-16 maja 2018
[więcej informacji]


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Finanse Samorządu Terytorialnego w Polsce – Finansowe i prawne problemy optymalizacji dochodów i wydatków

Miejsce: Kozienice
Data: 17-18 maja 2018
[więcej] [Zaproszenie]


VIII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
pt.: „Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw”
Miejsce: Kampus SGGW w Warszawie
Data: 17-18 maja 2018
[więcej]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Nauki ekonomiczne dla agrobiznesu i obszarów wiejskich

Miejsce: Warszawa
Data: 7-8 czerwca 2018
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 14-15 czerwca 2018
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


XXV Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)
Miejsce: Warszawa
Data: 11-13 września 2018
Organizatorzy: Komitet Organizacyjny XXV Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


2017:

Konferencja Naukowa/Międzynarodowa
Tytuł: MIEJSCE WOLNEGO RYNKU W GOSPODARCE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ
Miejsce:
Warszawa, WNE SGGW
Data: 7 grudnia 2017
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej] – http://keipg.wne.sggw.pl/konferencje/

 Do pobrania


X Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
SYSTEM FINANSOWY PAŃSTWA A WZROST GOSPODARCZY – STAN I PERSPEKTYWY

Miejsce: Warszawa
Data: 23-24 listopada 2017r.
Organizatorzy: Katedra Finansów, WNE SGGW
[więcej]


Konferencja Naukowa/Międzynarodowa
Tytuł: TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2017
Miejsce:
Warszawa, WNE SGGW
Data: 27 października 2017
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
Więcej: http://kpefpim.wne.sggw.pl/konferencje/


KONFERENCJA NAUKOWA
Global Economy and Governance  – Challenges in Turbulent Era  (GEG 2017)
Miejsce: Warszawa, Stary Kampus SGGW, ul Nowoursynowska 166
Data: 23-24 października 2017
Organizatorzy: Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

[więcej]: https://geg.vizja.pl/

 


III Konferencja Naukowa p.t. Aktualne Tendencje W Międzynarodowych Stosunkach Gospodarczych
Miejsce: Kociszew
Data: 19 pażdziernika 2017
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]

 


KONFERENCJA NAUKOWA
DOBRE PRAKTYKI W TRANSPORCIE ZWIERZĄT, SKUTKI EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE
Miejsce: Warszawa, Stary Kampus SGGW, ul Nowoursynowska 166
Data: 6 października 2017
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych


Konferencja Naukowa
Przemiany gospodarcze i społeczne w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Miejsce: Kociszew
Data: 21 czerwca 2017
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu
więcej: http://kpefpim.wne.sggw.pl/konferencje/


International Conference on Marketing Management – MM2017
Miejsce: SGGW w Warszawie / Rynia nad Jez. Zegrzyńskim
Data: 5-6 czerwca 2017 r.
Organizatorzy: Katedra Polityki Europejskiej i Marketingu

[więcej]

Konferencja Naukowa
Media o wsi. Media na wsi
Miejsce: Warszawa
Data: 2 czerwca 2017 roku
Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta
  • Zakład Zomunikacji Społecznej, Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW
  • Zakład Komunikowania i Doradztwa, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW
  • Biuro Prasowe  SGGW
[więcej]

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Tytuł: Wyzwania współczesnej gospodarki w perspektywie badań młodych naukowców
Miejsce: Warszawa, Stary Kampus SGGW, ul Nowoursynowska 166
Data: 23 maja 2017
Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Rada Doktorantów SGGW
[więcej]

Ulotka – pobierz


Konferencja Naukowa
Tytuł: VII Warszawskie Dni Logistyki: Edukacja-Nauka-Biznes
Miejsce: Warszawa, Stary Kampus SGGW, ul Nowoursynowska 166
Data: 18-19 maja 2017
Organizatorzy: Katedra Logistyki, Koło Naukowe Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej] – http://knlog.sggw.pl/wdl/

ULOTKA – pobierz


2016:

International Scientific Conference on
The Society and Economy of EU Rural Areas
Miejsce: SGGW w Warszawie
Data:18 marca 2016r.
Organizatorzy: Katedra Polityk Europejskich, Finansów Publicznych i Marketingu
[więcej]


International Student Scientific Conference
Tytuł: FINANCE and ECONOMY Contemporary Problems in Poland and Hungary
Miejsce: Warszawa, Kampus SGGW
Data: 7 kwietnia 2016 r.
Organizatorzy: Koło Naukowe Finanse i Gospodarka; SGGW,
Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


Konferencja Naukowa
Tytuł: Globalne i Narodowe Bezpieczeństwo Finansowe
Miejsce: Warszawa
Data:13 kwietnia 2016r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej] [program]


II Konferencja Naukowa
Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
Miejsce: Kociszew
Data: 09 maja 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


VI Warszawskie Dni Logistyki
Tytuł:Nowoczesne rozwiązania logistyczne w obsłudze FMCG
Miejsce:
Warszawa, Kampus SGGW
Data: 12-13 maja 2016 r.
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Logistyki SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XXI Warsztaty Ekonomistów Rolnych
Miejsce: Krasnobród
Data: 6-8 czerwca 2016
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI W PERSPEKTYWIE BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW
Miejsce: Warszawa
Data: 7 czerwca 2016
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych
[więcej]


XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej
Miejsce: Warszawa – Rogów
Data: 16-17 czerwca 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
[więcej]


Konferencja Naukowa
XXVI Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji „Współczesne paradygmaty w marketingu, handlu i konsumpcji”
Miejsce: Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
Data: 18-20 września 2016 r.
Organizatorzy: Zakład Badań Konsumpcji, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych, Wydział Nauk Ekonomicznych.
[więcej – http://zjazd2016.sggw.pl]


WYZWANIA NA RYNKU WIEPRZOWINY W POLSCE NA TLE UE

Miejsce: Warszawa
Data: 20 października 2016 r.
Organizatorzy:  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW

[więcej]

TRENDS IN REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EU COUNTRIES 2016
Miejsce: Warsaw (Poland)/ Jelgava (Latvia) – videoconference
Data:04 listopada 2016 r.
Organizatorzy: Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska) z Wydziałem Ekonomii i Rozwoju Społecznego Latvia University of Agriculture w Jełgawie (Łotwa).
[więcej]


Konferencja Naukowa
„Rynki finansowo-ubezpieczeniowe na tle kryzysów gospodarczo-społecznych” z cyklu: OBSZAR POLSKI EUROPEJSKIEGO RYNKU UBEZPIECZEŃ A.D. 2016
Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa, ul. Szturmowa 3
Data: 16 listopada 2016 roku
Organizatorzy: IGUiOR w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
[więcej]


IX Międzynarodowe Forum Finansowo-Bankowe (MFFB)
Miejsce: Warszawa
Data: 25 listopada 2016r.
Organizatorzy: Katedra Ekonomikii i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości, Zakład Bankowości, WNE SGGW
[więcej]


Konferencja Naukowa
Teoria i praktyka produkcji w gospodarce żywnościowej – ósma z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”
Miejsce: Warszawa, WNE SGGW
Data: 1 grudnia 2016
Organizatorzy: Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
[więcej]

Ostatnia modyfikacja: 20/04/2018