Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Nauk Ekonomicznych na międzynarodową konferencję naukową na temat zarządzania we współczesnym świecie – 2nd International MSGiE Conference: „Management in the Modern World – Economic Aspects”. Konferencja odbędzie się dziś (10.12.2018 r.) w godzinach 9-14, w budynku 8, sala 112, a prelekcje wygłoszą m.in. dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW, dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW oraz studenci zagranicznych uczelni. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim.