Dnia 18.04.2018 roku odbyła się I Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystki”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez trzy koła naukowe: Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe „Ekonomistów Turystyki” Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koło Naukowe „Turysta”  Politechniki Białostockiej. W konferencji wzięli udział: Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW), Dr Eugenia Panfiluk (opiekun Koła Naukowego „Turysta” Politechniki Białostockiej), Dr Michał Roman (opiekun Studenckiego Koła Naukowe „Public Relations” SGGW w Warszawie), doktoranci i studenci uczelni ogólnopolskich. Swoje referaty wygłosiło 25 prelegentów. Była to doskonała okazja do rozwijania własnych zainteresowań naukowych i integracji członków kół naukowych.

Łukasz Grzęda

Prezes SKN „Public Relations” SGGW