Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Ekonomicznych

w sprawie uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału

spośród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w kadencji 2016–2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 26 marca 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w kadencji 2016/2020.

Spośród studentów do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych została wybrana następująca osoba:

  • ·         Bazyluk Anita

Wybranemu przedstawicielowi do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych składamy serdeczne gratulacje.

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WNE