Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Ekonomicznych

w sprawie uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału

spośród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

w kadencji 2016–2020

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 22 listopada 2018 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w kadencji 2016/2020.

Spośród studentów do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych zostały wybrane następujące osoby:

  • Adameczek Klaudia
  • Kocon Kajetan
  • Kowalczuk Michał
  • Łukiewicz Bartosz
  • Niziołek Mateusz
  • Rajska Gabriela

Wszystkim wybranym do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych składamy serdeczne gratulacje
Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WNE