Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Ekonomicznych
w sprawie uzupełniającego wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału
spośród studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w kadencji 2016–2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że na zebraniu wyborczym w dniu 27 listopada 2017 r. odbyły się wybory uzupełniające przedstawicieli do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w kadencji 2016/2020.
Spośród studentów do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych zostały wybrane następujące osoby:
• Dominik Błaszczuk,
• Marlena Gołaś,
• Szymon Pietrzyk,

Wszystkim wybranym do Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych składamy serdeczne gratulacje

Dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadzw.
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WNE