W dniu 2 października 2019 r. w Auli Kryształowej, Wydział Ekonomiczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już po raz 66. rozpoczął rok akademicki. W roku akademickim 2019/2020 studia na Wydziale Ekonomicznym rozpoczęło ponad 3 tys. studentów. Na pierwszy rok przyjęto łącznie ok. 1,5 tys. studentów. Najwięcej studentów będzie studiowało na kierunkach finanse i rachunkowość, logistyka oraz ekonomia.
Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 otworzył Dziekan Wydziału Ekonomicznego – dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW, który serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości, pracowników oraz studentów. Następnie głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju – prof. dr hab. Kazimierz Banasik. Profesor wyraził ogromną radość, że SGGW cieszy się tak ogromną popularnością wśród młodych ludzi. Pan Prorektor w słowach do nowoprzyjętych żaków, zachęcał nie tylko do wnikliwego poszukiwania wiedzy, ale również rozwijania umiejętności praktycznych.
Przedstawiciel Samorządu Studentów WNE – Pani Anita Bazyluk zachęcała nowoprzyjętych studentów do korzystania z oferty kulturalnej i sportowej, jaką oferuje SGGW w Warszawie.
Po przemówieniach, Prodziekan dr Katarzyna Czech, dokonała aktu immatrykulacji studentów. Po włączeniu do społeczności akademickiej, studenci pierwszego roku wysłuchali wykładu inauguracyjnego. Wykład nt. „Transformacja cyfrowa gospodarki” wygłosił dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW
Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Na zakończenie uroczystości Dziekan Wydziału Ekonomicznego – dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i złożył zgromadzonym najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w roku akademickim 2019/2020.