Do udziału w uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 zobowiązani są wszyscy studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych. W związku z czym, Dziekan Wydziału ogłasza w dniu 1 października w godzinach 9:00-12:00 przerwę w zajęciach dydaktycznych czyli tzw. „godziny dziekańskie”. Po zakończeniu uroczystości zajęcia dydaktyczne odbywają się według ustalonego planu.