Dnia 14.05.2018 roku odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Kapitał ludzki w terapii zajęciowej a turystyka zdrowotna na wsi i obszarach leśnych” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Dziewięciu członków SKN „Public Relations” SGGW wygłosiło swoje referaty. Była to doskonała okazja do rozwijania własnych zainteresowań naukowych oraz pozyskania nowej wiedzy.

Łukasz Grzęda
Prezes SKN „Public Relations” SGGW