Milo nam poinformować, że zajęcia Analiza danych marketingowych z PS IMAGO PRO (SPSS)  prowadzone przez mgr Olgę Podlińską, których koordynatorem jest dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW uzyskały akredytację firmy Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska).

Oznacza to, że wszyscy studenci, uczestniczący w zajęciach w roku akademickim 2016/17, którzy otrzymali z tych zajęć ocenę co najmniej dobrą, otrzymali certyfikat SPSS Technology Junior Expert, potwierdzający wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi PS IMAGO.

Ponadto najlepsi studenci przystąpili do specjalistycznego egzaminu i ubiegają się o otrzymanie certyfikatu SPSS Technology Expert.

Certyfikat wydany przez firmę Predictive Solutions, potwierdzający praktyczną znajomość analizy danych, jest dużym atutem na rynku pracy. Umiejętności te są pożądane bez względu na branże i często decydujące w procesie rekrutacyjnym.  

Zajęcia prowadzone są na studiach II stopnia wśród przedmiotów ogólnych do wyboru na semestr 4.

cof