photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Konferencja Naukowa na temat „Zarządzanie rozwojem regionalnym” – 16.04.2015 r. w Pułtusku

W dniu 16 kwietnia 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyła się Konferencja Naukowa nt. „Zarządzanie rozwojem regionalnym” zorganizowana przez: Katedrę Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa ,Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, Urząd Miejski w Pułtusku, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Studenckie Koło Naukowe „Public Relations” SGGW oraz Koło Miłośników Turystyki, Ekologii i Przedsiębiorczości ZSCKR […]

 • poniedziałek 27.04.2015

I etap Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Finansach zakończony

Zakończył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Finansach organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Program konkursu składa się z następujących bloków tematycznych: Makroekonomia – Podstawowe pojęcia makroekonomii, tj. produkt krajowy brutto, konsumpcja, inwestycje, cykl koniunkturalny, popyt i podaż, bezrobocie, inflacja, bankowość centralna i […]

 • poniedziałek 20.04.2015

Konferencja „CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU”

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU”, siódmą z cyklu „Przemiany w gospodarce żywnościowej w krajach europejskich”, która odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie.   Problematyka konferencji: Teoria cen. Ceny czynników wytwórczych i produktów rolno-żywnościowych. Ceny a wahania koniunktury. Zarządzanie […]

 • środa 15.04.2015

Warsztaty z praktykiem Panią Barbarą Tekieli pt.: Wybrane aspekty obsługi turysty na przykładzie działalności Stołecznego Biura Turystyki

  Serdecznie zapraszamy na warsztaty z praktykiem, na którym wykład wygłosi Pani Barbara Tekieli. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od blisko 30 lat związana z turystyką. Pilot wycieczek zagranicznych i wypraw trampingowych głównie do Afryki (m.in. zdobycie Kilimandżaro) , Azji i Europy. Dziennikarka, tłumacz, wykładowca Była członkiem Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji […]

 • wtorek 14.04.2015

Warsztat: “The Netherlands: European challenges and intercultural particularities” prowadzony przez Doktora Keesa Shippera

IMG_1048

W dniu 27.03.2015 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych odbyły się warsztaty pt.: ”The Netherlands: European challenges and intercultural particularities” prowadzone przez Doktora Keesa Schippera, Wykładowcę Uniwersytetu Nauk Stosowanych (CAH) w Dronten, w których uczestniczyli studenci polscy, studenci zagraniczni przebywający na wymianach studenckich w SGGW oraz pracownicy Wydziału. W trakcie warsztatów studenci mieli możliwość poznania holenderskiego […]

 • wtorek 14.04.2015

Nabór uzupełniający ERASMUS + na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

Nabór uzupełniający ERASMUS + na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 Szanowani Państwo rusza nabór uzupełniający na studia wymienne ERASMUS +. Termin składania: 2 kwietnia 2015 – 11 maja 2015 tylko na semestr letni 2015/2016. Obowiązkiem studenta jest: Zapoznanie się z ofertą miejsc na uczelniach partnerskich właściwych dla Wydziału Przejrzenie stron internetowych uczelni partnerskich. Wybranie uczelni […]

 • piątek 10.04.2015

STAŻ W DZIALE REWIZJI FINANSOWEJ/USŁUG KSIĘGOWYCH

Firma BDO we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych SGGW ogłasza nabór na staż w działach rewizji finansowej i usług księgowych. Oferta stażowa adresowana jest do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich kierunku Finanse i Rachunkowość. Odbyty staż może stanowić podstawę do rozliczenia obowiązkowych praktyk przewidzianych w programie studiów. Minimalny […]

 • wtorek 7.04.2015

Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Finansach

Zapraszamy wszystkich studentów do udziału w Konkursie Wiedzy o Gospodarce i Finansach organizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.   Program konkursu składa się z następujących bloków tematycznych: Makroekonomia Podstawowe pojęcia makroekonomii, tj. produkt krajowy brutto, konsumpcja, inwestycje, cykl koniunkturalny, popyt i podaż, bezrobocie, inflacja, bankowość […]

 • wtorek 7.04.2015

Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć Pracownikom, Doktorantom oraz Studentom Wydziału Nauk Ekonomicznych najserdeczniejsze życzenia wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
Dr hab. Jarosław Gołębiewski – profesor SGGW
Dziekan

 • czwartek 2.04.2015

Wykład otwarty dotyczący Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

Wydział Zastosowań Matematyki i Informatyki przy współpracy z Citi, ICA oraz ICT serdecznie zaprasza na wykład otwarty dotyczący Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy. Wszystkich zainteresowanych tematem prosimy o przyniesienie swojego CV. Spośród tych osób zostaną wybrane te, którym Citi zasponsoruje międzynarodowy certyfikat AML. Wykład odbędzie się w języku angielskim. termin: 30.03.2015 12:15 – 13:45 aula IV […]

 • środa 25.03.2015

Tytuł: Praktyki zawodowe w Holandii – Spotkanie informacyjne Panem Jurgenem Sholtenem

BWM zaprasza studentów zainteresowanych praktykami zawodowymi w Holandii na spotkanie z przedstawicielem firmy rekrutacyjnej FruitPickers Panem Jurgenem Sholtenem Praktyki są skierowane do osób z różnych kierunków studiów, które chcą zdobyć wiedzę teoretyczną połączoną z  doświadczeniem praktycznym. Szczególnie zapraszamy studentów: Ogrodnictwa, Biologii,  Biotechnologii, Rolnictwa, Ekonomii oraz Zastosowań Informatyk i Matematyki. Praktyki przewidziane są na  okres 3 […]

 • wtorek 24.03.2015

Nabór na praktyki w Sienkiewicz Mat-Bud sp. z o.o.

Sienkiewicz Mat-Bud sp. z o.o. to aktualnie jeden z wiodących producentów prefabrykatów betonowych na rynku krajowym. Firmę tworzą przede wszystkim ludzie młodzi z wyższym wykształceniem technicznym. Obecnie produkujemy: kompletne studnie różnych średnic stosowane w kanalizacji, odwodnieniu dróg i autostrad, w tym również z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego, obudowy separatorów , oczyszczalni ścieków, przepompowni, […]

 • czwartek 19.03.2015

.: Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie :.
Ekonomia | Zarządzanie | Finanse i Rachunkowość | Logistyka | Turystyka i Rekreacja