Przedłużony termin składania wniosków stypendialnych
Uprzejmie informujemy, iż termin składania wniosków stypendialnych został przedłużony. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny być złożone w ...
Czytaj więcej
Miejsce składania wniosków stypendialnych
Wnioski stypendialne należy składać w pokoju nr 2 w budynku VII w godzinach pracy dziekanatu tj. od poniedziałku do piątku ...
Czytaj więcej
Wnioski o stypendium Rektora
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na ...
Czytaj więcej
Wnioski o przyznanie zapomogi
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się na ...
Czytaj więcej
Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się ...
Czytaj więcej
Wnioski o stypendium socjalne
Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 16.10.2017 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania pomocy materialnej. Szczegóły znajdują się ...
Czytaj więcej
Międzynarodowa wideokonferencja „Family business and start-ups as opportunities for students”
W dniu 13 października 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbyła się studencka międzynarodowa wideokonferencja zatytułowana „Family business and ...
Czytaj więcej
Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych
Zapraszamy do udziału w badaniu zleconym przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) ...
Czytaj więcej
Praktyki w Studenckim Zespole Promocji Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW i w Spółce mFinanse (mBank)
Zapraszamy studentów II roku studiów licencjackich z kierunku Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Turystyka i Rekreacja na praktyki ...
Czytaj więcej
Wydział Nauk Ekonomicznych rozpoczął rok akademicki 2017/2018
W dniu 4 października 2017 r. w Auli Kryształowej Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczął kolejny ...
Czytaj więcej